Multi-vuốt hành tinh khuấy chảo tất cả các loại nước sốt có độ nhớt cao chảo thép không gỉ căng tin khuấy chảo

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp Gucheng, Mizhou Street, Zhucheng City, Weifang, Sơn Đông

Tên công ty: Zhucheng Yili Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Su
Số liên lạc:13853656311
Email:851398986@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Yili Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp Gucheng, Mizhou Street, Zhucheng City, Weifang, Sơn Đông

Multi-vuốt hành tinh khuấy chảo tất cả các loại nước sốt có độ nhớt cao chảo thép không gỉ căng tin khuấy chảo chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Multi-vuốt hành tinh khuấy chảo tất cả các loại nước sốt có độ nhớt cao chảo thép không gỉ căng tin khuấy chảo

yêu cầu trích Multi-vuốt hành tinh khuấy chảo tất cả các loại nước sốt có độ nhớt cao chảo thép không gỉ căng tin khuấy chảo