Ming Tai Y tế Cung cấp Y tế Cẩu Tháp Khô và ướt tách phẫu thuật tháp ICU đa chức năng cột y tế

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Mingtai Thiết bị y tế Tập đoàn Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Mingtai Thiết bị y tế Tập đoàn Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương Huề
Số liên lạc:15969978888
Email:15969978888@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Mingtai Thiết bị y tế Tập đoàn Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Mingtai Thiết bị y tế Tập đoàn Co., Ltd.

Ming Tai Y tế Cung cấp Y tế Cẩu Tháp Khô và ướt tách phẫu thuật tháp ICU đa chức năng cột y tế chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ming Tai Y tế Cung cấp Y tế Cẩu Tháp Khô và ướt tách phẫu thuật tháp ICU đa chức năng cột y tế

yêu cầu trích Ming Tai Y tế Cung cấp Y tế Cẩu Tháp Khô và ướt tách phẫu thuật tháp ICU đa chức năng cột y tế