Chất nhân, chất làm cứng, polypropylene PP, chất trong suốt, polyethylene PE, trong suốt, làm sáng, cải thiện khả năng chịu nhiệt

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Tên công ty: Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lee Jin Xing
Số liên lạc:18562933119
Email:xinyuxiang413@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd
Địa chỉ công ty:Đông Ying Xinyuxiang New Material Technology Co, Ltd

Chất nhân, chất làm cứng, polypropylene PP, chất trong suốt, polyethylene PE, trong suốt, làm sáng, cải thiện khả năng chịu nhiệt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Chất nhân, chất làm cứng, polypropylene PP, chất trong suốt, polyethylene PE, trong suốt, làm sáng, cải thiện khả năng chịu nhiệt

yêu cầu trích Chất nhân, chất làm cứng, polypropylene PP, chất trong suốt, polyethylene PE, trong suốt, làm sáng, cải thiện khả năng chịu nhiệt