Ống nhựa PE nước nông nghiệp kéo ống dẫn rắn tường ống nước vòi nước đường kính lớn

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tương Vệ
Số liên lạc:19905393119
Email:459037999@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Ruiqi Pipe Industry Co., Ltd.

Ống nhựa PE nước nông nghiệp kéo ống dẫn rắn tường ống nước vòi nước đường kính lớn chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ống nhựa PE nước nông nghiệp kéo ống dẫn rắn tường ống nước vòi nước đường kính lớn

yêu cầu trích Ống nhựa PE nước nông nghiệp kéo ống dẫn rắn tường ống nước vòi nước đường kính lớn