Đặc biệt hình nhôm veneer cao hành lang xi lanh trang trí độ bền kéo 260n/mm2 Jinteng có đầy đủ thông số kỹ thuật

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Đại
Số liên lạc:15660453777
Email:576975601@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.

Đặc biệt hình nhôm veneer cao hành lang xi lanh trang trí độ bền kéo 260n/mm2 Jinteng có đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Đặc biệt hình nhôm veneer cao hành lang xi lanh trang trí độ bền kéo 260n/mm2 Jinteng có đầy đủ thông số kỹ thuật

yêu cầu trích Đặc biệt hình nhôm veneer cao hành lang xi lanh trang trí độ bền kéo 260n/mm2 Jinteng có đầy đủ thông số kỹ thuật