Máy gặt tỏi đi bộ hỗ trợ máy xúc đậu phộng một máy nhiều mục đích đào tỏi

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Nhà máy máy móc Funong Quận Zouping

Tên công ty: Nhà máy máy móc Funong Quận Zouping

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Bi Hiểu Minh
Số liên lạc:13220720162
Email:370507053@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Nhà máy máy móc Funong Quận Zouping
Địa chỉ công ty:Nhà máy máy móc Funong Quận Zouping

Máy gặt tỏi đi bộ hỗ trợ máy xúc đậu phộng một máy nhiều mục đích đào tỏi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy gặt tỏi đi bộ hỗ trợ máy xúc đậu phộng một máy nhiều mục đích đào tỏi

yêu cầu trích Máy gặt tỏi đi bộ hỗ trợ máy xúc đậu phộng một máy nhiều mục đích đào tỏi