Ngàn hoa cúc cốc cây trồng cây trồng trong chậu hoa theo mùa khu du lịch có giá trị cảnh cao

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13953645777
Email:100449033@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Ngàn hoa cúc cốc cây trồng cây trồng trong chậu hoa theo mùa khu du lịch có giá trị cảnh cao chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ngàn hoa cúc cốc cây trồng cây trồng trong chậu hoa theo mùa khu du lịch có giá trị cảnh cao

yêu cầu trích Ngàn hoa cúc cốc cây trồng cây trồng trong chậu hoa theo mùa khu du lịch có giá trị cảnh cao