chai máy rửa thiết bị máy rửa chai thủy tinh máy rửa chai máy cung cấp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Thiết bị siêu âm Jining Hengda

Tên công ty: Công ty TNHH Thiết bị siêu âm Jining Hengda

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Shi
Số liên lạc:18605477272
Email:hengdayj@hengdayj.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Thiết bị siêu âm Jining Hengda
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Thiết bị siêu âm Jining Hengda

chai máy rửa thiết bị máy rửa chai thủy tinh máy rửa chai máy cung cấp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự chai máy rửa thiết bị máy rửa chai thủy tinh máy rửa chai máy cung cấp

yêu cầu trích chai máy rửa thiết bị máy rửa chai thủy tinh máy rửa chai máy cung cấp