Fast Hardening Sludge Fing Agent Sludge Fast Hardening Agent Bùn Hóa chất xử lý

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Taihang Mountain Road kinh tế Park, huyện Đông Ying, thành phố Đông Ying, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Năng lượng mới Đông Ying Hawong

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://51725.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lý Nhạc
Số liên lạc:18654689491
Email:18654689491@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Năng lượng mới Đông Ying Hawong
Địa chỉ công ty:Taihang Mountain Road kinh tế Park, huyện Đông Ying, thành phố Đông Ying, tỉnh Sơn Đông

Fast Hardening Sludge Fing Agent Sludge Fast Hardening Agent Bùn Hóa chất xử lý chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Fast Hardening Sludge Fing Agent Sludge Fast Hardening Agent Bùn Hóa chất xử lý

yêu cầu trích Fast Hardening Sludge Fing Agent Sludge Fast Hardening Agent Bùn Hóa chất xử lý