rễ, Hoa, hoa hướng dương, cảnh quan, Hoa, tôi à?, xanh lá cây, trồng cây con, làm đẹp môi trường

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13953645777
Email:100449033@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

rễ, Hoa, hoa hướng dương, cảnh quan, Hoa, tôi à?, xanh lá cây, trồng cây con, làm đẹp môi trường chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự rễ, Hoa, hoa hướng dương, cảnh quan, Hoa, tôi à?, xanh lá cây, trồng cây con, làm đẹp môi trường

yêu cầu trích rễ, Hoa, hoa hướng dương, cảnh quan, Hoa, tôi à?, xanh lá cây, trồng cây con, làm đẹp môi trường