Cung cấp coking cấp amoni sulfat

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Taixiang Chemical Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Taixiang Chemical Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Hàm lượng amoni sulfat coking là 20,5, độ ẩm nhỏ hơn 1, màu trắng tuyết

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Lữ Thiệu Bố
Số liên lạc:18863516789
Email:sdtxhg@vip.163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Taixiang Chemical Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Taixiang Chemical Co., Ltd.

Cung cấp coking cấp amoni sulfat chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp coking cấp amoni sulfat

yêu cầu trích Cung cấp coking cấp amoni sulfat