TB-82 nước sốt tự động chảo vịt chân gói nồi nấu ăn thiết bị chiên Tongbang

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Tongbang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Tongbang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Duan Shijun
Số liên lạc:13296464653
Email:44301253@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Tongbang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Tongbang Machinery Co., Ltd.

TB-82 nước sốt tự động chảo vịt chân gói nồi nấu ăn thiết bị chiên Tongbang chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự TB-82 nước sốt tự động chảo vịt chân gói nồi nấu ăn thiết bị chiên Tongbang

yêu cầu trích TB-82 nước sốt tự động chảo vịt chân gói nồi nấu ăn thiết bị chiên Tongbang