Seimi Meichen PC rắn đơn lớp polycarbonate trong suốt nhựa cao su chống tĩnh điện

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Phòng 814, số 492 Jiayuan Road, Yuanhe Street, Quận Tương Thành, Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô

Tên công ty: Tô Châu Jingjian Meichen New Material Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Zhang
Số liên lạc:13913139934
Email:1064280696@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Tô Châu Jingjian Meichen New Material Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Phòng 814, số 492 Jiayuan Road, Yuanhe Street, Quận Tương Thành, Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô

Seimi Meichen PC rắn đơn lớp polycarbonate trong suốt nhựa cao su chống tĩnh điện chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Seimi Meichen PC rắn đơn lớp polycarbonate trong suốt nhựa cao su chống tĩnh điện

yêu cầu trích Seimi Meichen PC rắn đơn lớp polycarbonate trong suốt nhựa cao su chống tĩnh điện