Ống dẫn khí ống dẫn khí tự nhiên tiên phong nhựa nhựa chống đông chịu áp lực PVC cao áp ống giá

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Số 1105, đường Tân An, Wutu Street, Changle, thành phố Uy Phương, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Changle County Qianwei Sản phẩm nhựa Công ty TNHH.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://51791.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Giáp Hiểu Hoa
Số liên lạc:18765671303
Email:949090464@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Changle County Qianwei Sản phẩm nhựa Công ty TNHH.
Địa chỉ công ty:Số 1105, đường Tân An, Wutu Street, Changle, thành phố Uy Phương, tỉnh Sơn Đông

Ống dẫn khí ống dẫn khí tự nhiên tiên phong nhựa nhựa chống đông chịu áp lực PVC cao áp ống giá chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ống dẫn khí ống dẫn khí tự nhiên tiên phong nhựa nhựa chống đông chịu áp lực PVC cao áp ống giá

yêu cầu trích Ống dẫn khí ống dẫn khí tự nhiên tiên phong nhựa nhựa chống đông chịu áp lực PVC cao áp ống giá