PU trong suốt dây thép ống PU trong suốt dây thép ống kính thiên văn PU ống thép nhà sản xuất

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển Chaihudian, Ningjin County, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Sản phẩm Polyurethane Ningjin Derun

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://23648.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yan
Số liên lạc:18963006788
Email:y18963006788@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Sản phẩm Polyurethane Ningjin Derun
Địa chỉ công ty:Khu phát triển Chaihudian, Ningjin County, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

PU trong suốt dây thép ống PU trong suốt dây thép ống kính thiên văn PU ống thép nhà sản xuất chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự PU trong suốt dây thép ống PU trong suốt dây thép ống kính thiên văn PU ống thép nhà sản xuất

yêu cầu trích PU trong suốt dây thép ống PU trong suốt dây thép ống kính thiên văn PU ống thép nhà sản xuất