colloid mill tùy chỉnh thực phẩm cấp dọc bơ đậu phộng đậu nành dài và vật liệu thép không gỉ

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:15165159813
Email:15165159813@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Laiizhou Longhe Chemical Machinery Co., Ltd.

colloid mill tùy chỉnh thực phẩm cấp dọc bơ đậu phộng đậu nành dài và vật liệu thép không gỉ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự colloid mill tùy chỉnh thực phẩm cấp dọc bơ đậu phộng đậu nành dài và vật liệu thép không gỉ

yêu cầu trích colloid mill tùy chỉnh thực phẩm cấp dọc bơ đậu phộng đậu nành dài và vật liệu thép không gỉ