Cung cấp các bộ phận xúc PC360-7 mô hình van tiết lưu lắp ráp phần số 22U-06-22420

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức

Tên công ty: Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm chất lượng cao

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Nhà máy Lưu Tín
Số liên lạc:15653751800
Email:3270240871@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Máy móc Xây dựng Jining Thiên Đức

Cung cấp các bộ phận xúc PC360-7 mô hình van tiết lưu lắp ráp phần số 22U-06-22420 chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cung cấp các bộ phận xúc PC360-7 mô hình van tiết lưu lắp ráp phần số 22U-06-22420

yêu cầu trích Cung cấp các bộ phận xúc PC360-7 mô hình van tiết lưu lắp ráp phần số 22U-06-22420