Bán đã qua sử dụng máy hút bụi máy hút bụi điện di động cao áp quạt hút bụi dễ dàng loại bỏ bụi

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Tên công ty: Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:13563787602
Email:651710580@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Bán đã qua sử dụng máy hút bụi máy hút bụi điện di động cao áp quạt hút bụi dễ dàng loại bỏ bụi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bán đã qua sử dụng máy hút bụi máy hút bụi điện di động cao áp quạt hút bụi dễ dàng loại bỏ bụi

yêu cầu trích Bán đã qua sử dụng máy hút bụi máy hút bụi điện di động cao áp quạt hút bụi dễ dàng loại bỏ bụi