Nhập khẩu lò xo ống nitơ nhỏ áp lực đơn vị đo áp suất thiết bị thử nghiệm

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Tên công ty: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tao Ran
Số liên lạc:13953167818
Email:dekegzh@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Nhập khẩu lò xo ống nitơ nhỏ áp lực đơn vị đo áp suất thiết bị thử nghiệm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Nhập khẩu lò xo ống nitơ nhỏ áp lực đơn vị đo áp suất thiết bị thử nghiệm

yêu cầu trích Nhập khẩu lò xo ống nitơ nhỏ áp lực đơn vị đo áp suất thiết bị thử nghiệm