Styrene vinyl benzen cao su tổng hợp được sử dụng bởi SBET CHEMICAL

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Số 104, Quận Đông, Chợ Gia Nguyên, huyện Lệ Thành, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Jinan Sbett

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Styrene (Styrene) là một hợp chất hữu cơ được hình thành bởi một nguyên tử hydro của benzen được thay thế cho ethylene. Công thức phân tử là C8H8. Các electron của vinyl được liên hợp với vòng benzen, không tan trong nước, hòa tan trong ethanol và ête, và trùng hợp và oxy hóa xảy ra dần khi tiếp xúc với không khí. Về mặt công nghiệp, nó là một monome quan trọng cho nhựa tổng hợp, nhựa trao đổi ion, và cao su tổng hợp.

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Pan Guang Chấn
Số liên lạc:13153047200
Email:2211618508@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Jinan Sbett
Địa chỉ công ty:Số 104, Quận Đông, Chợ Gia Nguyên, huyện Lệ Thành, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Styrene vinyl benzen cao su tổng hợp được sử dụng bởi SBET CHEMICAL chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Styrene vinyl benzen cao su tổng hợp được sử dụng bởi SBET CHEMICAL

yêu cầu trích Styrene vinyl benzen cao su tổng hợp được sử dụng bởi SBET CHEMICAL