Thiết bị loại bỏ lông gia cầm thép không gỉ gà vịt ngỗng lông loại bỏ thiết bị Triều Dương máy móc

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wish
Số liên lạc:15650277057
Email:1134059613@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Chayang Machinery Co., Ltd.

Thiết bị loại bỏ lông gia cầm thép không gỉ gà vịt ngỗng lông loại bỏ thiết bị Triều Dương máy móc chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thiết bị loại bỏ lông gia cầm thép không gỉ gà vịt ngỗng lông loại bỏ thiết bị Triều Dương máy móc

yêu cầu trích Thiết bị loại bỏ lông gia cầm thép không gỉ gà vịt ngỗng lông loại bỏ thiết bị Triều Dương máy móc