Purcell Micro Diffusion Lò LPCVD tân trang Si3N4 Quy trình Áp dụng Silicon wafer Kích thước 4 đến 6 inch

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Tên công ty: Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Shi
Số liên lạc:18866268611
Email:share_shi@126.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Purcell Microelectronics Co., Ltd

Purcell Micro Diffusion Lò LPCVD tân trang Si3N4 Quy trình Áp dụng Silicon wafer Kích thước 4 đến 6 inch chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Purcell Micro Diffusion Lò LPCVD tân trang Si3N4 Quy trình Áp dụng Silicon wafer Kích thước 4 đến 6 inch

yêu cầu trích Purcell Micro Diffusion Lò LPCVD tân trang Si3N4 Quy trình Áp dụng Silicon wafer Kích thước 4 đến 6 inch