Lucheng băng tải đệm đàn hồi dải đệm chống tĩnh điện phụ kiện giường đệm

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Tên công ty: Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Bi
Số liên lạc:17854790507
Email:784945784@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Juntai Cao su & nhựa Co., Ltd

Lucheng băng tải đệm đàn hồi dải đệm chống tĩnh điện phụ kiện giường đệm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lucheng băng tải đệm đàn hồi dải đệm chống tĩnh điện phụ kiện giường đệm

yêu cầu trích Lucheng băng tải đệm đàn hồi dải đệm chống tĩnh điện phụ kiện giường đệm