XD-600 đôi buồng chân không đóng gói máy thực phẩm đậu phộng tự động thiết bị đóng gói chân không

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hồ Mao-kuen
Số liên lạc:18853662138
Email:450986786@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Xinding Machinery Co., Ltd

XD-600 đôi buồng chân không đóng gói máy thực phẩm đậu phộng tự động thiết bị đóng gói chân không chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự XD-600 đôi buồng chân không đóng gói máy thực phẩm đậu phộng tự động thiết bị đóng gói chân không

yêu cầu trích XD-600 đôi buồng chân không đóng gói máy thực phẩm đậu phộng tự động thiết bị đóng gói chân không