Lớp công nghiệp 99.7 Bajao thương hiệu kẽm oxit cao su nhựa phủ nhựa

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp Shilangzhuang, Gaoyi County, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

Tên công ty: Shijiazhuang Zhongde Chemical Technology Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Wang
Số liên lạc:15284216988
Email:420738770@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Shijiazhuang Zhongde Chemical Technology Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp Shilangzhuang, Gaoyi County, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

Lớp công nghiệp 99.7 Bajao thương hiệu kẽm oxit cao su nhựa phủ nhựa chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lớp công nghiệp 99.7 Bajao thương hiệu kẽm oxit cao su nhựa phủ nhựa

yêu cầu trích Lớp công nghiệp 99.7 Bajao thương hiệu kẽm oxit cao su nhựa phủ nhựa