Haodelong ZMK-127 khai thác mỏ không áp lực dày tấm thép nhiều lớp sơn bề mặt nén và chịu mài mòn tuổi thọ dài

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Haodelong Mining Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Haodelong Mining Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Hứa Thao
Số liên lạc:13173456477
Email:550506700@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Haodelong Mining Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Haodelong Mining Machinery Co., Ltd.

Haodelong ZMK-127 khai thác mỏ không áp lực dày tấm thép nhiều lớp sơn bề mặt nén và chịu mài mòn tuổi thọ dài chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Haodelong ZMK-127 khai thác mỏ không áp lực dày tấm thép nhiều lớp sơn bề mặt nén và chịu mài mòn tuổi thọ dài

yêu cầu trích Haodelong ZMK-127 khai thác mỏ không áp lực dày tấm thép nhiều lớp sơn bề mặt nén và chịu mài mòn tuổi thọ dài