Điện ba bánh nâng nền tảng di động thủy lực nhỏ xe kéo nĩa nâng trên không nền tảng

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Juli
Số liên lạc:18660179368
Email:1208970523@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Jinan Weiheng Lifting Machinery Co., Ltd

Điện ba bánh nâng nền tảng di động thủy lực nhỏ xe kéo nĩa nâng trên không nền tảng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Điện ba bánh nâng nền tảng di động thủy lực nhỏ xe kéo nĩa nâng trên không nền tảng

yêu cầu trích Điện ba bánh nâng nền tảng di động thủy lực nhỏ xe kéo nĩa nâng trên không nền tảng