Thiết bị điều chỉnh áp lực khí tăng áp khí oxy ổ điện đơn vị

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Tên công ty: Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Tao Ran
Số liên lạc:13953167818
Email:dekegzh@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Jinan Deke Pump Co., Ltd.

Thiết bị điều chỉnh áp lực khí tăng áp khí oxy ổ điện đơn vị chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thiết bị điều chỉnh áp lực khí tăng áp khí oxy ổ điện đơn vị

yêu cầu trích Thiết bị điều chỉnh áp lực khí tăng áp khí oxy ổ điện đơn vị