Máy tính cơ bản nhựa sáng tạo 945A/945NC/EXL9330/940A/1414T/500R/3412R/241R

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Số 102, Tòa nhà 17, Plastic Gold International, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Đông Quan Hongxin

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Mo
Số liên lạc:15322851696
Email:394766607@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nhựa Đông Quan Hongxin
Địa chỉ công ty:Số 102, Tòa nhà 17, Plastic Gold International, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông

Máy tính cơ bản nhựa sáng tạo 945A/945NC/EXL9330/940A/1414T/500R/3412R/241R chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Máy tính cơ bản nhựa sáng tạo 945A/945NC/EXL9330/940A/1414T/500R/3412R/241R

yêu cầu trích Máy tính cơ bản nhựa sáng tạo 945A/945NC/EXL9330/940A/1414T/500R/3412R/241R