Calendula cơ sở trồng hoa theo mùa Hardy thảo mộc hàng năm

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Tên công ty: Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13953645777
Email:100449033@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Thanh Châu Meiteng Flower cây giống Co., Ltd.

Calendula cơ sở trồng hoa theo mùa Hardy thảo mộc hàng năm chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Calendula cơ sở trồng hoa theo mùa Hardy thảo mộc hàng năm

yêu cầu trích Calendula cơ sở trồng hoa theo mùa Hardy thảo mộc hàng năm