cần tây tươi bán buôn rau cần tây mất nước rau cần tây

 

Thể loại: Nông nghiệp

Địa chỉ hàng hóa: Số 2-27, New Electric Appliance Mall, Thành phố Thọ Quang

Tên công ty: Shouguang Fangcheng Nông nghiệp Công nghệ Co. ,

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://28865.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Sun
Số liên lạc:15964305953
Email:75153338@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Shouguang Fangcheng Nông nghiệp Công nghệ Co. ,
Địa chỉ công ty:Số 2-27, New Electric Appliance Mall, Thành phố Thọ Quang

cần tây tươi bán buôn rau cần tây mất nước rau cần tây chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự cần tây tươi bán buôn rau cần tây mất nước rau cần tây

yêu cầu trích cần tây tươi bán buôn rau cần tây mất nước rau cần tây