Deqiao Chemical Industry Sodium Acetate Xử lý nước Sodium Acetate Giá

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Trung tâm thương mại vật liệu mới Tế Nam, huyện Thiên Kiều, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Jinan Deqiao

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Kiều
Số liên lạc:13156442321
Email:13156442321@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất Jinan Deqiao
Địa chỉ công ty:Trung tâm thương mại vật liệu mới Tế Nam, huyện Thiên Kiều, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Deqiao Chemical Industry Sodium Acetate Xử lý nước Sodium Acetate Giá chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Deqiao Chemical Industry Sodium Acetate Xử lý nước Sodium Acetate Giá

yêu cầu trích Deqiao Chemical Industry Sodium Acetate Xử lý nước Sodium Acetate Giá