Ngoại thất tường flo carbon nhôm veneer trắng đục lỗ móc trần trang trí đặc biệt phong cách Duojin Teng đội

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.

Tên công ty: Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Đại
Số liên lạc:15660453777
Email:576975601@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Sơn Đông Jinteng Nhôm Co., Ltd.

Ngoại thất tường flo carbon nhôm veneer trắng đục lỗ móc trần trang trí đặc biệt phong cách Duojin Teng đội chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Ngoại thất tường flo carbon nhôm veneer trắng đục lỗ móc trần trang trí đặc biệt phong cách Duojin Teng đội

yêu cầu trích Ngoại thất tường flo carbon nhôm veneer trắng đục lỗ móc trần trang trí đặc biệt phong cách Duojin Teng đội