Pig Baba Desktop Điện Tail Breaker thép không gỉ Heo con Tail Clipper 10 giây nhiệt một giây dừng cầm máu

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Thanh Đảo Dongjifeng Chăn nuôi công nghệ Co.

Tên công ty: Thanh Đảo Dongjifeng Chăn nuôi công nghệ Co.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Trương Giác Đạo
Số liên lạc:18661882765
Email:gentle@zubaba.cn

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Đảo Dongjifeng Chăn nuôi công nghệ Co.
Địa chỉ công ty:Thanh Đảo Dongjifeng Chăn nuôi công nghệ Co.

Pig Baba Desktop Điện Tail Breaker thép không gỉ Heo con Tail Clipper 10 giây nhiệt một giây dừng cầm máu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Pig Baba Desktop Điện Tail Breaker thép không gỉ Heo con Tail Clipper 10 giây nhiệt một giây dừng cầm máu

yêu cầu trích Pig Baba Desktop Điện Tail Breaker thép không gỉ Heo con Tail Clipper 10 giây nhiệt một giây dừng cầm máu