Cam Túc điện hạt tiêu giá máy sấy hạt tiêu đỏ thiết bị máy sấy Boya nhà sản xuất cung cấp

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Khu phát triển kinh tế Thanh Châu

Tên công ty: Thanh Châu Boya Machinery Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:13356767555
Email:13356767555@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Thanh Châu Boya Machinery Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Khu phát triển kinh tế Thanh Châu

Cam Túc điện hạt tiêu giá máy sấy hạt tiêu đỏ thiết bị máy sấy Boya nhà sản xuất cung cấp chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Cam Túc điện hạt tiêu giá máy sấy hạt tiêu đỏ thiết bị máy sấy Boya nhà sản xuất cung cấp

yêu cầu trích Cam Túc điện hạt tiêu giá máy sấy hạt tiêu đỏ thiết bị máy sấy Boya nhà sản xuất cung cấp