Bán hai tay ba chiều máy sấy quần áo 2*3,6 mét, 20 tấn vật liệu sấy và đúc là tốt

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Liangshan Hangkun Used Equipment mua và bán hàng Co., Ltd.

Tên công ty: Liangshan Hangkun Used Equipment mua và bán hàng Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Yang
Số liên lạc:13863720767
Email:29192310@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Liangshan Hangkun Used Equipment mua và bán hàng Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Liangshan Hangkun Used Equipment mua và bán hàng Co., Ltd.

Bán hai tay ba chiều máy sấy quần áo 2*3,6 mét, 20 tấn vật liệu sấy và đúc là tốt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Bán hai tay ba chiều máy sấy quần áo 2*3,6 mét, 20 tấn vật liệu sấy và đúc là tốt

yêu cầu trích Bán hai tay ba chiều máy sấy quần áo 2*3,6 mét, 20 tấn vật liệu sấy và đúc là tốt