EVA tấm chống thấm nước ECB composite tấm chống thấm nước

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: Fufeng Street, Khu phát triển kinh tế, Quận Lingcheng, Đức Châu

Tên công ty: Sơn Đông Hengruitong New Material Engineering Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

EVA tấm ván chống thấm nước ECB composite 02 ngàn cửa hàng câu cá https://20193.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Trần Vũ
Số liên lạc:15153489333
Email:609614560@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Sơn Đông Hengruitong New Material Engineering Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Fufeng Street, Khu phát triển kinh tế, Quận Lingcheng, Đức Châu

EVA tấm chống thấm nước ECB composite tấm chống thấm nước chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự EVA tấm chống thấm nước ECB composite tấm chống thấm nước

yêu cầu trích EVA tấm chống thấm nước ECB composite tấm chống thấm nước