LY-210-100A thủy lực ngang máy đinh tán xẻng máy xẻng

 

Thể loại: Thiết bị điện

Địa chỉ hàng hóa: Khu công nghiệp số 10

Tên công ty: Zaozhuang Long Sơn Machine Tool Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

2

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ngô Tiễn
Số liên lạc:15318003097
Email:2711473518@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zaozhuang Long Sơn Machine Tool Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Khu công nghiệp số 10

LY-210-100A thủy lực ngang máy đinh tán xẻng máy xẻng chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự LY-210-100A thủy lực ngang máy đinh tán xẻng máy xẻng

yêu cầu trích LY-210-100A thủy lực ngang máy đinh tán xẻng máy xẻng