Gà và vịt phần ruột máy cắt ruột tự động thiết bị giết mổ dây chuyền lắp ráp phần ruột thiết bị máy móc Bond

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Guo
Số liên lạc:15615765398
Email:710090723@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Bond Food Machinery Co., Ltd.

Gà và vịt phần ruột máy cắt ruột tự động thiết bị giết mổ dây chuyền lắp ráp phần ruột thiết bị máy móc Bond chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Gà và vịt phần ruột máy cắt ruột tự động thiết bị giết mổ dây chuyền lắp ráp phần ruột thiết bị máy móc Bond

yêu cầu trích Gà và vịt phần ruột máy cắt ruột tự động thiết bị giết mổ dây chuyền lắp ráp phần ruột thiết bị máy móc Bond