Sơn Đông khắc vàng vmc850 đứng trung tâm gia công giường đúc có ổn định tốt và hoạt động đơn giản

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Số 669 Đường Đông Tengfei, thành phố Zaozhuang, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ thông minh Sơn Đông Golden Eagle

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

2

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Ông Zhang
Số liên lạc:18063223777
Email:15336320001@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ thông minh Sơn Đông Golden Eagle
Địa chỉ công ty:Số 669 Đường Đông Tengfei, thành phố Zaozhuang, tỉnh Sơn Đông

Sơn Đông khắc vàng vmc850 đứng trung tâm gia công giường đúc có ổn định tốt và hoạt động đơn giản chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Sơn Đông khắc vàng vmc850 đứng trung tâm gia công giường đúc có ổn định tốt và hoạt động đơn giản

yêu cầu trích Sơn Đông khắc vàng vmc850 đứng trung tâm gia công giường đúc có ổn định tốt và hoạt động đơn giản