Tại chỗ tiêu chuẩn quốc gia propylene glycol butyl ether PNB

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Propylene glycol butyl ether, 1-butoxy-2-propanol, còn được gọi là 1,2-propanediol-1-butyl ether, thường được sử dụng làm dung môi, chất phân tán hoặc chất pha loãng.

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Vương phi
Số liên lạc:13645411518
Email:414038114@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Hóa chất Chenyu Sơn Đông

Tại chỗ tiêu chuẩn quốc gia propylene glycol butyl ether PNB chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Tại chỗ tiêu chuẩn quốc gia propylene glycol butyl ether PNB

yêu cầu trích Tại chỗ tiêu chuẩn quốc gia propylene glycol butyl ether PNB