Lĩnh vực nhà sản xuất di chuyển bảng màu nhà thép phòng gần phòng di chuyển bảng di chuyển hình ảnh thiết kế bản vẽ

 

Thể loại: Nhân vật xây dựng và trang trí nhà

Địa chỉ hàng hóa: 200 mét về phía bắc của Ủy ban thôn Fanglinyuan, thị xã Daotian, thành phố Thọ Quang

Tên công ty: Công ty TNHH Cơ cấu thép Weifang Zhonghong

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://33450.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Đồng
Số liên lạc:15264625999
Email:2267237759@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Cơ cấu thép Weifang Zhonghong
Địa chỉ công ty:200 mét về phía bắc của Ủy ban thôn Fanglinyuan, thị xã Daotian, thành phố Thọ Quang

Lĩnh vực nhà sản xuất di chuyển bảng màu nhà thép phòng gần phòng di chuyển bảng di chuyển hình ảnh thiết kế bản vẽ chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Lĩnh vực nhà sản xuất di chuyển bảng màu nhà thép phòng gần phòng di chuyển bảng di chuyển hình ảnh thiết kế bản vẽ

yêu cầu trích Lĩnh vực nhà sản xuất di chuyển bảng màu nhà thép phòng gần phòng di chuyển bảng di chuyển hình ảnh thiết kế bản vẽ