Quy mô lớn hóa chất quay cũ máy sấy xi lanh đơn xi lanh thiết bị sấy khô dẫn nhiệt

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Tên công ty: Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Wang
Số liên lạc:13563787602
Email:651710580@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Lương Sơn Zhifei Used Equipment Co., Ltd.

Quy mô lớn hóa chất quay cũ máy sấy xi lanh đơn xi lanh thiết bị sấy khô dẫn nhiệt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Quy mô lớn hóa chất quay cũ máy sấy xi lanh đơn xi lanh thiết bị sấy khô dẫn nhiệt

yêu cầu trích Quy mô lớn hóa chất quay cũ máy sấy xi lanh đơn xi lanh thiết bị sấy khô dẫn nhiệt