Thực phẩm gelatin, độ trong suốt cao, điểm nóng chảy cao, không đóng băng, thịt lợn đầu, đông lạnh, tinh thể

 

Thể loại: Năng lượng hóa học

Địa chỉ hàng hóa: Binzhou, Sơn Đông

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hengyuan Kang Sơn Đông

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Takeshi
Số liên lạc:15966378379
Email:15966378379@139.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hengyuan Kang Sơn Đông
Địa chỉ công ty:Binzhou, Sơn Đông

Thực phẩm gelatin, độ trong suốt cao, điểm nóng chảy cao, không đóng băng, thịt lợn đầu, đông lạnh, tinh thể chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Thực phẩm gelatin, độ trong suốt cao, điểm nóng chảy cao, không đóng băng, thịt lợn đầu, đông lạnh, tinh thể

yêu cầu trích Thực phẩm gelatin, độ trong suốt cao, điểm nóng chảy cao, không đóng băng, thịt lợn đầu, đông lạnh, tinh thể