Gia Trang chống tĩnh điện tấm nhựa tấm nhựa PP tấm PE tấm đơn mặt

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Đức Châu Jiachuang

Tên công ty: Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Đức Châu Jiachuang

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Li
Số liên lạc:18553480448
Email:3293998150@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Đức Châu Jiachuang
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Đức Châu Jiachuang

Gia Trang chống tĩnh điện tấm nhựa tấm nhựa PP tấm PE tấm đơn mặt chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Gia Trang chống tĩnh điện tấm nhựa tấm nhựa PP tấm PE tấm đơn mặt

yêu cầu trích Gia Trang chống tĩnh điện tấm nhựa tấm nhựa PP tấm PE tấm đơn mặt