Liyu sản xuất 10 vuông máy đông lạnh sấy FD thực phẩm nhiệt độ thấp máy sấy nhiệt độ thấp niềm đam mê thạch thiết bị sấy

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Tên công ty: Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Thiệu
Số liên lạc:18366595638
Email:553979262@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Zhucheng Liyu Machinery Co., Ltd

Liyu sản xuất 10 vuông máy đông lạnh sấy FD thực phẩm nhiệt độ thấp máy sấy nhiệt độ thấp niềm đam mê thạch thiết bị sấy chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Liyu sản xuất 10 vuông máy đông lạnh sấy FD thực phẩm nhiệt độ thấp máy sấy nhiệt độ thấp niềm đam mê thạch thiết bị sấy

yêu cầu trích Liyu sản xuất 10 vuông máy đông lạnh sấy FD thực phẩm nhiệt độ thấp máy sấy nhiệt độ thấp niềm đam mê thạch thiết bị sấy