PPS Mỹ Tycona chịu nhiệt độ cao hạt điện tử mới ráp xong 6165A6 NC nhựa nguyên liệu

 

Thể loại: Bộ phận điện tử

Địa chỉ hàng hóa: Tầng 2, số 25 Xianwei Avenue, Baiguodong Community, Zhangmutou Town, Đông Quan

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Đông Quan Baojia

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quách Tông
Số liên lạc:13600267504
Email:a13600267504@163.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nhựa Đông Quan Baojia
Địa chỉ công ty:Tầng 2, số 25 Xianwei Avenue, Baiguodong Community, Zhangmutou Town, Đông Quan

PPS Mỹ Tycona chịu nhiệt độ cao hạt điện tử mới ráp xong 6165A6 NC nhựa nguyên liệu chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự PPS Mỹ Tycona chịu nhiệt độ cao hạt điện tử mới ráp xong 6165A6 NC nhựa nguyên liệu

yêu cầu trích PPS Mỹ Tycona chịu nhiệt độ cao hạt điện tử mới ráp xong 6165A6 NC nhựa nguyên liệu