Kairun Nhựa KR PVC Dây thép ống công nghiệp PVC xoắn ốc thép ống

 

Thể loại: Bọt Bồng bềnh

Địa chỉ hàng hóa: Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun

Tên công ty: Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Kairun Nhựa KR PVC Dây thép ống công nghiệp PVC xoắn ốc thép ống

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Ren
Số liên lạc:15689808591
Email:krpvc@krpvc.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun
Địa chỉ công ty:Công ty TNHH Nhựa Weifang Kairun

Kairun Nhựa KR PVC Dây thép ống công nghiệp PVC xoắn ốc thép ống chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Kairun Nhựa KR PVC Dây thép ống công nghiệp PVC xoắn ốc thép ống

yêu cầu trích Kairun Nhựa KR PVC Dây thép ống công nghiệp PVC xoắn ốc thép ống