Phòng thí nghiệm phản ứng ấm đun nước dùng từ phản ứng bình đun nước dùng khuấy phản ứng Busan Sơn Đông báo giá

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Làng Liulijing, Boxing Town, huyện Lương Sơn, thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông

Tên công ty: Lương Sơn Haotai Machinery Equipment Co., Ltd

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Qianyu Wangpu https://46612.qianyuwang.com/

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Quản lý Ding
Số liên lạc:15666075550
Email:891402575@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Lương Sơn Haotai Machinery Equipment Co., Ltd
Địa chỉ công ty:Làng Liulijing, Boxing Town, huyện Lương Sơn, thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông

Phòng thí nghiệm phản ứng ấm đun nước dùng từ phản ứng bình đun nước dùng khuấy phản ứng Busan Sơn Đông báo giá chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Phòng thí nghiệm phản ứng ấm đun nước dùng từ phản ứng bình đun nước dùng khuấy phản ứng Busan Sơn Đông báo giá

yêu cầu trích Phòng thí nghiệm phản ứng ấm đun nước dùng từ phản ứng bình đun nước dùng khuấy phản ứng Busan Sơn Đông báo giá