Điện sưởi ấm hành tinh khuấy chảo thương mại lẩu cơ sở máy chiên sốt đậu ớt máy đun sôi

 

Thể loại: Công nghiệp máy móc

Địa chỉ hàng hóa: Zhucheng Tongbang Machinery Co., Ltd.

Tên công ty: Zhucheng Tongbang Machinery Co., Ltd.

Chi tiết sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Liên hệ:Duan Shijun
Số liên lạc:13296464653
Email:44301253@qq.com

Thông tin công ty

Tên công ty:Zhucheng Tongbang Machinery Co., Ltd.
Địa chỉ công ty:Zhucheng Tongbang Machinery Co., Ltd.

Điện sưởi ấm hành tinh khuấy chảo thương mại lẩu cơ sở máy chiên sốt đậu ớt máy đun sôi chi tiết sản phẩm

sản phẩm tương tự Điện sưởi ấm hành tinh khuấy chảo thương mại lẩu cơ sở máy chiên sốt đậu ớt máy đun sôi

yêu cầu trích Điện sưởi ấm hành tinh khuấy chảo thương mại lẩu cơ sở máy chiên sốt đậu ớt máy đun sôi